הפרויקט בגיוס הון

410 Fenimore Street

דצמבר 2019: התחלנו בהריסת הבית הישן

יולי 2020 - חופרים את היסודות

עדכון מצב הבנייה יולי 2020