מגוון הפרויקטים שלנו

קורנר ריאלטי גרופ
יזמות בניה של בנייני דירות למגורים בעיר ניו יורק, בעיקר בברוקלין.
קורנר HUD בילדינגס
ניהול מתחמי דיור ציבורי HUD עבור משרד השיכון האמריקאי ברחבי ארה"ב.
קורנר מולטיפמילי
בניה וניהול של מתחמי מגורים - "מולטיפמילי" - ברחבי ארה"ב.
קורנר נרסינג הומס
רכישה וניהול מתחמי אשפוז סיעודיים גריאטריים ב רחבי ארה"ב.