הפרויקט בגיוס הון

635-641 East 28th Street Brooklyn