גיוס ההון הסתיים והפרויקט בבניה

215 Putnam Ave

מיקום הפרויקט

עדכון התקדמות הפרויקט יולי 2019 - סיום קומה ראשונה

עדכון רבעון 3 2019

עדכון מצב הבניה יולי 2020