הפרויקט בבנייה

215 Putnam Ave

עדכון אוקטובר 2019 - הריסת המבנה הישן

עדכון נובמבר 2019 - חפירת היסודות

עדכון יולי 2021