הפרויקט בגיוס הון

1460 Flatbush Ave

עדכון מצב הפרויקט

יוצקים את הקומה השישית