הגיוס הסתיים האתר בבניה.

215 Putnam Ave

מיקום הפרויקט

דוח התקדמות הפרויקט 31 במרץ 2019

עדכון 6 במאי 2019 - סוגרים קירות

עדכון מצב הפרויקט רבעון 2 2019

מרץ 2020 - הבניה הסתיימה והדירות מוכנות למכירה

לחצו על התמונות לצפיה בדירות לדוגמה בתלת מימד